Skole og Forældre København har fået ny formand

Skole og Forældre København har fået ny formand

På Skole og forældre Københavns generalforsamling d. 27. oktober overtog Kirsten Birk Olsen formandsposten fra tidligere formand Jens Schjødt Thorsen. Den nye formand fortæller her om sin motivation for at stille op til formandsposten, og om det fokus hun har for det fremadrettede arbejde i Skole og Forældre København

For mig er folkeskolen en af de stærkeste samfundsstøtter, vi har. Her møder man hver dag lokale børn i et dannende og lærende fællesskab, hvor man kommer tæt på andre, der er forskellig fra en selv. Det er en kvalitet vi skal værne om. Derfor må vi også gøre os umage med at børn i de Københavnske Folkeskoler trives i hverdagen, er nysgerrige på viden og lærer så meget de kan. Folkeskolen er til for alle, og vi skal have alle børn med. Og med dem deres forældre. 

I Skole og Forældre København vil jeg arbejde på at fremme, at vi får alle forældre til at tage del.
Vi ved, hvor stor en betydning det har på børnenes læring og trivsel, at forældrene er med til at bakke op om barnets venskaber, fællesskaber og læring. Det kan vi blive meget bedre til, og der er mange forældreressourcer, som i dag slet ikke kommer godt nok i spil. Derudover vil mit fokus være på, hvordan vi skaber en skole, hvor alle børn sendes videre ud i livet med en masse viden, og med en tro på sig selv der gør dem i stand til at mestre eget liv, engagere sig i samfundet og tage del på arbejdsmarkedet. 10 % af de unge der afslutter 9. klasse i Københavns Kommune har ikke mulighed for at gå direkte videre på en ungdomsuddannelse, da de har under 2 i dansk eller matematik. Det må vi gøre bedre.”

Jeg har siddet i Skole og Forældre Københavns bestyrelse siden 2017. Derudover sidder jeg som formand på Utterslev Skole, hvor jeg har siddet med i bestyrelsen siden 2014. Jeg er gift med Morten og er mor til Albert (f. 2007) og Ella (f. 2010). Jeg er 44 år og uddannet cand.scient.pol. i 2002 fra Københavns Universitet. Jeg har været forvaltningschef i Frederiksberg Kommune, været organisationskonsulent i en paraplyorganisation for selvejende dagtilbud og er nu stifter og indehaver af Følgeskabet, der er specialiseret i at udvikle og understøtte forældresamarbejdet i dagstilbud.”

Udgivet den

16. november 2018

af

ik

Læs også

16.11.15
Inklusion
Her kan du læse om Skole og Forældre Københavns holdning til inklusion
07.11.18
Principskabelon om Røgfri Skoletid
Alle københavnske folkeskoler og specialskoler skal indføre Røgfri Skoletid fra den 1. januar 2019