Principskabelon om Røgfri Skoletid

Principskabelon om Røgfri Skoletid

Alle københavnske folkeskoler og specialskoler skal indføre Røgfri Skoletid fra den 1. januar 2019

Den 15. august 2018 besluttede politikerne i Københavns Kommune at indføre Røgfri Skoletid for alle elever på folkeskoler og specialskoler i København fra 1. januar 2019.
Røgfri Skoletid betyder, at det ikke længere er tilladt for eleverne at ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolen.

Politikerne vedtog også, at det er jer som skolebestyrelse, der snarest muligt skal fastsætte sanktioner for at håndhæve en røgfri skoletid. Se evt. beslutningen her.

Som skolebestyrelse kan I fastsætte sanktionerne som en del af ordensreglerne, eller I kan lave et separat princip om det.

Som organisation for skolebestyrelser i Københavns kommune ​har vi  i Skole og Forældre København, for at lette jeres arbejde, været i dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og har udarbejdet en principskabelon for røgfri skoletid. 
I kan vælge at benytte princippet som det er, eller I kan ændre i det, som I har lyst til. I kan naturligvis også lade være med at bruge det og starte helt for fra.

Her finder I Skole og Forældre Københavns principskabelon om Røgfri Skoletid.

Når I har vedtaget et udkast til jeres skoles princip for røgfri skoletid, bør I som altid sende det i høring blandt jeres skoles elever, elevråd, personale og evt. forældre inden det sættes i kraft. Når I har behandlet høringssvarene, kan I vedtage et endeligt princip.

For at røgfri skoletid får effekt, er det væsentligt at det understøttes aktivt, samt at involvere eleverne. Der kan vi videregive tilbud fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen står klar med inspiration og aktiviteter, der kan hjælpe jer på vej. Eksempelvis kan I få undervisningsmateriale til elever i 6./7. klasse, der kobler krop og bevægelse med læring og dialog om røgfrihed og elevernes holdninger til rygning.
sundhed.kk.dk/roegfriskoletid kan I se kataloget ”På vej mod Røgfri Skoletid”, med eksempler på aktiviteter, som events, undervisning og involvering af elever og lærere. Materialet er blevet brugt af skoler, der frivilligt valgte at indføre røgfri skoletid, inden det blev politisk besluttet. Materialet vil blive opdateret hurtigst muligt.

I kan kontakte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på roegfriskoletid@suf.kk.dk, hvis I ønsker at høre mere eller vil booke et indledende møde om, hvordan røgfri skoletid får størst effekt på jeres skole, så vi på sigt sikrer en røgfri generation.

I er velkomne til at stille spørgsmål på vores Facebook-side: www.facebook.com/sofkbh

 

 

Udgivet den

7. november 2018

af

ik

Læs også

03.09.14
Indkaldelse til Skole og Forældre Københavns Generalforsamling 2014
Medlemmerne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skole og Forældre København den 4. oktober 2014 kl. 10.15-11.15 på Hotel Bella Sky,...
21.03.18
Vil du stille op?
Går du med tanker om at stille op til skolebestyrelsesvalget? Læs hvordan du gør her.