Kortere skoledage: En konvertering af UU

Kortere skoledage: En konvertering af UU

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at delegere beslutningen om at konvertere dele af den Understøttende Undervisning til to-voksenordninger helt ud til skolerne. Såfremt den understøttende undervisning ikke bliver løftet optimalt, kan vi i Skole og Forældre København se gode muligheder i at konvertere den understøttende undervisning til en tovoksen-ordning.

”Understøttende undervisning skal fremme elevernes læring ved at give kommunerne og skolerne mere tid og større fleksibilitet til at tilrettelægge en sammenhængende og varieret skoledag.” Sådan lyder definitionen af Understøttende Undervisning fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Men det er en stor udfordring for mange skoler, at få dette fag implementeret i undervisningen på sådan vis, at det ikke blot bliver et udefinerbart fag, som eleverne ikke kan forstå meningen med. Derfor har Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune besluttet, at beslutningen om at konvertere den understøttende undervisning til en tovoksen-ordning, bliver delegeret helt ud til den enkelte skole. To UU-timer bliver altså til én time med to voksne til stede i undervisningen. Hermed bliver det udgiftsneutralt for skolen, men Fritidshjemmet skal have børnene længere end normeringen, hvilket de ikke kompenseres for. Tanken er, at eleverne får større mulighed for at nå de enkelte læringsmål ved at der er flere ressourcer til rådighed i form af to voksne, sådan at der f.eks. kan gives mere feedback til eleverne. Samtidig vil det også resultere i kortere skoledage for eleverne i og med at antallet af UU-timer bliver reduceret.

Beslutningen lægger op til, at skolelederen i dialog med skolebestyrelsen på den enkelte skole får frie hænder til at sammenstøbe skoledagen uden først at søge dispensation fra Området. Kriterierne er stadig de samme. Det betyder, at der skal være pædagogiske grunde for den enkelte klasse for at foretage konverteringen og at man ikke helt må fjerne UU-timerne. En kortere skoledag i sig selv kan ikke anvendes som begrundelse.

Skole og Forældre København synes, at den Understøttende Undervisning er et rigtig godt tiltag for at skabe nye perspektiver på undervisningen og sørge for en mere afvekslende skoledag. Desværre kan vi se, at det ikke fungerer efter hensigten på mange skoler, hvor det bare er ”mere af det samme”. I de tilfælde kan vi se gode muligheder i at konvertere den understøttende undervisning til en tovoksen-ordning. Der har været meget kritik af, at dagene i folkeskolen er lange, men vi bliver også nødt til at give Folkeskolereformen tid til at komme til at virke og hvis den understøttende undervisning er til gavn for elevernes trivsel og læring, ser vi ingen grund til at skære ned på denne.

Skole og Forældre København opfordrer kraftigt de københavnske skolebestyrelser til at være opmærksomme på de muligheder, der forefindes. Som nævnt er det et krav, at skolelederen skal være i dialog med Skolebestyrelsen om dette. Beslutningen kan altså ikke tages hen over hovedet på Skolebestyrelsen. Desuden fremgår det ifølge styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Københavns kommune, at

”Skolebestyrelsen kan vælge også at fastsætte principper for:

·     Dispensationsmulighed ift. at nedskalere tiden til understøttende undervisning og samtidig øge tiden til undervisningstimer i fagene med yderligere personale i klassen”

 

Derfor opfordrer Skole og Forældre København til en god dialog mellem skoleleder og skolebestyrelser for at sikre, at den helt rigtige beslutning bliver taget for den enkelte skole til gavn for børnene.

Udgivet den

18. marts 2016

af

ik

Læs også

14.09.17
Orienteringsmøde om Budget 18
I dag har der været orienteringsmøde om Københavns Kommunes Budget 18 - Pia Allerslevs sidste budget som Børne og Ungdomsborgmester.
14.09.17
Orienteringsmøde om Budget 18
I dag har der været orienteringsmøde om Københavns Kommunes Budget 18 - Pia Allerslevs sidste budget som Børne og Ungdomsborgmester.