Københavns Kommune opretter et Ungeråd

Københavns Kommune opretter et Ungeråd

Børne- og Ungdomsudvalget har afsat midler til etablering af et ungeråd i Københavns Kommune.

Formålet med ungerådet er bl.a. at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes. Dette sker bl.a. gennem et direkte samarbejde mellem ungerådet og politikerne, hvor de unges viden, idéer og behov aktivt bliver bragt i spil.

Ungerådet vil bestå af 35 medlemmer og op til 15 suppleanter, som vælges blandt unge i alderen 12-20 år med bopæl i eller under uddannelse i Københavns Kommune. Ungerådet er endvidere kendetegnet ved at arbejde uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser. Navnet bliver Ungeråd KBH.

Hjælp med at engagere de unge til at stille op til Ungeråd KBH på din skole! 

Frem til d. 27. oktober kan de unge stille op til Ungeråd KBH. Hvorefter, der afholdes valg fra d. 30. oktober til d. 12. november.  

Valget kommer til at foregå online på valgsiden: https://v7.valgservice.dk/KK2017UNG, hvor de unge kan stille op og stemme ved brug af deres cpr. nr.

Hvis valget skal blive en succes, skal vi have udbredt kendskabet til ungerådet og gøre det attraktivt for byens unge at stille op og stemme til Ungeråd KBH.

 

I samarbejde med en gruppe unge københavnere er der blevet produceret en film. I kan finde filmen via følgende link: http://video.kk.dk/video/19124692/stil-op-til-ungerad-kbh 

Udgivet den

5. oktober 2017

af

ik

Læs også

14.09.17
Orienteringsmøde om Budget 18
I dag er der blevet afholdt orienteringsmøde om Københavns Kommunes Budget18 - Pia Allerslevs sidste budget som Børne og Ungdomsborgmester.
03.07.15
Budget 2016
Politikerne har besluttet, at der til næste år skal spares mere end 100 millioner på Børne- og unge området.