Går dialogen i ring?

Går dialogen i ring?

Skole og Forældre København har råd til, hvordan I kommer videre i jeres dialog.

Skoleåret 2014-2015 har været fyldt med krav udefra til arbejdet i bestyrelsen, folkeskolereform, Fremtidens Fritidstilbud og I har selv haft vigtige emner at tage op. Men mange af jer kender sikkert fornemmelsen af, at dialogen går i ring. I får på et møde taget en indledende snak om et emne, I gerne vil prioritere på jeres skole. Det kan være integration, fastholdelse af udskoling, vikardækningen, madordning osv., men der er ikke lige plads på dette møde. Og sådan starter diskussionen forfra hver gang, I tager emnet op. Sådan kommer I videre:

  • Tag en runde på årets sidste skolebestyrelsesmøde i juni eller det første i august, hvor I samler op på de emner, I synes er vigtige, men aldrig rigtigt når.
  • Prioritér emnerne og vælg et eller to ud, som I vil behandle i det kommende skoleår.
  • Beslut hvordan I konkret vil behandle emnet og hvor mange møder der skal til; indledende snak, udvalg der arbejder mellem møderne, indhente materiale, invitere gæsteoplægsholdere eller andre af skolens medasrbejdere  til diskussion på møder, høring i andre af skolens fora, hos eleverne m.m.
  • Tag årshjulet frem (ellers lav et) og skriv ind konkret, hvad I skal med emnet på hvilke møder i løbet af efteråret, foråret eller gennem hele året. 

Udgivet den

30. juni 2015

af

ik

Læs også

14.09.17
Orienteringsmøde om Budget 18
I dag er der blevet afholdt orienteringsmøde om Københavns Kommunes Budget18 - Pia Allerslevs sidste budget som Børne og Ungdomsborgmester.
18.03.16
Kortere skoledage: En konvertering af UU
Et forslag fra Københavns Kommune lyder på at konvertere Understøttende Undervisning til en to-voksenordning. I Skole og Forældre København kan vi se...