Fritidsstrukturen

Fritidsstrukturen

Efter to høringer med hhv. over 700 og 1000 høringssvar, er rammerne nu besluttet omkring hver skole. Det har været et kaotisk forløb med totalt fravær af visioner og hvad man vil med børnene på det område.

Efter to høringer med hhv. over 700 og 1000 høringssvar, er rammerne nu besluttet omkring hver skole. Det har været et kaotisk forløb med totalt fravær af visioner og hvad man vil med børnene på det område. Det giver god mening, hvis I som skolebestyrelse også involverer jer i den videre proces, da et af formålene har været et tættere samarbejde mellem skole og fritidshjem og fritidscentre, som klubberne jo har skiftet navn til.

 

Skole og Forældre København har over for forvaltningen påpeget at det er vigtigt, at skolerne bliver repræsenteret i ”ansættelsesudvalgene” for de nye fritidshjemsledere. Egentlig ansættelsesudvalg er der ikke tale om, da der primært bliver tale om forflyttelser. Vi har også påpeget, at det er vigtigt at informere forældrene grundigt om den lokale proces og skabe tryghed for såvel børn som forældre. Selvom man siger at reformen træder i kraft pr 1.8.15 er der reelt tale om at det sker i løbet af næste skoleår og snarere august 16.

Udgivet den

30. juni 2015

af

ik

Læs også

25.05.18
Sæt kryds i kalenderen!
Skole og Forældre København holder efterårskursus den 26-27 oktober på Hotel Bella Sky!
30.06.15
Folkeskolereformen
Folkeskolereformen har nu stået på et år, og dens virke variere meget fra skole til skole.