Temadag for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer 2012

Temadag for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer 2012

Her kan du læse programmet for temadagen for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer 2012

Program:

Kl. 9 Velkomst ved Jens Thorsen, formand, Skole og Forældre København

Kl. 9.15- 10.15 Københavns Kommunes Ungdomskommission - anbefalinger

Ungdomskommissionens vigtigste opgave er at give bud på, hvordan 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Nu har kommissionen offentliggjort sine anbefalinger.
Oplæg af medlem af Ungdomskommissionen, Laust Joen Jakobsen, rektor på professionshøjskolen UCC i København.

10.15 - 10.25 Pause

10.25-11.20 Ungdomsskolen-skolebestyrelsenshemmeligevåbeniudskolingen

Oplæg ved bestyrelsesmedlem i Ungdomsskolen Marie-Louise Heiberg og/eller ungdomsskolechef Kim Brynaa.

Kl. 11.45 - 13.00 Sandwich og networking - med emneopdelte frokostborde.

Foreløbige emner (kan ændres på dagen efter behov): Klassedannelse, linjer, fastholdelse, forældresamarbejde, Ungdomskommission

Kl. 13.00 - 13.45 Introduktion til skolelederens styringsværktøj

Hvilke (økonomi-)rapporter kan en skoleleder se i sit nye ledelsesværktøj?
Hvilke rapporter er relevante for skolebestyrelsen? Hvilke rapporter kan skolelederen nemt lave? Oplægget introducerer det nye ledelsesværktøj, som Københavns Kommune har lavet til alle ledere.

14 - 15.00 Brug af linjer i udskolingen

Fredericia Kommune har haft fokus på linjeundervisningen i udskolingen siden 2006. En evaluering af en internationale klasse på Købmagergades Skole viste, at elevernes motivation og lyst til at lære steg markant, når de kunne vælge et undervisningstilbud, som gav mening for dem.
Evalueringen har medført, at elevernes motivation og engagement blev et af de vigtigste årsager til indførelsen af linjeskoler i Fredericia Kommune.

Oplæg af Elise Venndt, Pædagogisk udviklingskonsulent i Fredericia Kommune.

15.00 - 15.15 Afsluttende bemærkninger

Ved Skole og Forældre Københavns formand, Jens Thorsen.

Senest opdateret den

22. september 2015

af

ik

Læs også

20.08.15
Skole og Forældre København inviterer til efterårskursus d. 30.-31. oktober 2015
Efteråret nærmer sig, og det betyder, at det snart er tid til Skole og Forældre Københavns årlige efterårskursus. Tilmeldingen er åben, og da der er...
08.03.17
Heidi Spring på forårskurset 2017
Heidi Spring var oplægsholder på Skole og Forældre Københavns forårskursus 2017, og hun gjorde os meget klogere på, hvordan mobning skal gribes an i...