Skole-/hjemsamarbejde

Skole-/hjemsamarbejde

Her kan du læse om Skole og Forældre Københavns holdning til skole-/hjemsamarbejde

Når skolen inddrager forældre i barnets læring øges fagligheden. Det viser både forskning og erfaring. Derfor er det nødvendigt at skolen bruger forældre som ressource for både eget barns læring, klassen og skolen. Skole - Hjem samarbejdet skal have stort fokus på faglighed såvel som trivsel. Skole - hjemsamarbejdet skal give forældrene indblik i det faglige arbejde og hvordan de konkret kan støtte op og deltage i deres barns læring og skolens andre aktiviteter.

Skole-hjemsamarbejdet skal organiseres så det giver mening for alle forældre at deltage, og skolen skal have fokus på at differentiere samarbejde og metoder sådan at alle forældre har mulighed for at bliver inddraget og få udbytte af samarbejdet til gavn for barnets læring.

Skole & Forældre København har indgået et samarbejde med Københavns Forældreorganisation og Brug Folkeskolen om at udvikle metoder til differentieret og inddragende forældresamarbejde.  I projektet skal ansættes en forældrekonsulent, der tager ud i skoler og institutioner og hjælper med at fastholde fokus på forældresamarbejdet i en travl hverdag. Konsulenten bidrager med nye metoder, og konkrete planlægningsværktøjer der sikrer at forældresamarbejdet bliver en integreret del af hverdagen.  

Senest opdateret den

22. september 2015

af

ik

Læs også

01.11.16
Undervisningsministeriets hæfter om skolebestyrelsesarbejde
Her kan du finde links til de forskellige hæfter, Undervisningsministeriet har udarbejdet om skolebestyrelsesarbejde
16.11.15
Folkeskolereformen
Her kan du læse Skole og Forældre Københavns holdning til folkeskolereformen