Mere og bedre forældreinddragelse i folkeskolen nu

Mere og bedre forældreinddragelse i folkeskolen nu

[BESTYRELSENS BLOG] Skole og Forældre København og Brug Folkeskolen indbyder Københavns Kommune til at indgå i et samarbejde om at øge forældreinddragelsen.

Af Jens Thorsen, formand, Skole og Forældre København og Mette Kirk, projektleder, Brug Folkeskolen København

Forskning fortæller os igen og igen, at forældrenes inddragelse er den vigtigste enkeltfaktor for at løfte børnenes faglige udbytte af undervisningen. Forældreinddragelse indgik allerede i Københavns kommunes faglighedspakke, der blev vedtaget for to år siden, som et middel til at løfte elevernes faglige udbytte.

Sidenhen er der vedtaget pejlemærker for folkeskolen, der blandt andet har øget brugertilfredshed som mål.

Vi savner imidlertid at se et reelt løft og implementering af bedre forældreinddragelse på skolerne. Der sker ganske enkelt ikke meget på området.  

Vi ønsker derfor, at Københavns Kommune sætter rammer for skolernes arbejde med forældreinddragelse og skole hjem samarbejde. Skolerne skal forpligtes til, i samarbejde med bestyrelser og kontaktforældre, at sætte mål for forældresamarbejdet. Både for bestyrelsesarbejdet og det overordnede forældresamarbejde, det konkrete samarbejde omkring det enkelte barn, samt det klasse og årgangsorienterede samarbejde. Skolerne skal ligeledes forpligte sig til at sætte mål for forældrenes inddragelse i det faglige arbejde og læringen på skolen.

Skole og Forældre København og Brug Folkeskolen tilbyder derfor nu Københavns Kommune at indgå i et forpligtende samarbejde med politikere og forvaltningen om udviklingen af indsatsen, samt implementeringen på skolerne med konkret materiale, viden og metoder, som vi har udviklet.

Senest opdateret den

20. marts 2015

af

fzb

Læs også

07.03.18
Skolebestyrelsesvalg 2018
I foråret 2018 er der skolebestyrelsesvalg på de danske folkeskoler. Her kan du finde relevant information vedrørende kandidatopstilling, afstemning...
24.10.15
Bilag til generalforsamlingen 2015
Her kan du finde bilag til generalforsamlingen 2015