Kortere skoledage: En konvertering af UU

Kortere skoledage: En konvertering af UU

Et forslag fra Københavns Kommune lyder på at konvertere Understøttende Undervisning til en to-voksenordning. I Skole og Forældre København kan vi se gode muligheder i at konvertere den understøttende undervisning til en tovoksen-ordning, såfremt den understøttende undervisning ikke bliver løftet optimalt.

”Understøttende undervisning skal fremme elevernes læring ved at give kommunerne og skolerne mere tid og større fleksibilitet til at tilrettelægge en sammenhængende og varieret skoledag.” Sådan lyder definitionen af Understøttende Undervisning fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Men det er en stor udfordring for mange skoler at få dette fag implementeret i undervisningen på sådan vis, at det ikke blot bliver et udefinerbart fag, som eleverne ikke kan forstå meningen med. Derfor lyder et forslag fra Københavns Kommune, at konvertere den understøttende undervisning til en tovoksen-ordning, hvilket betyder, at der i stedet vil være to voksne til stede i undervisningen. Dette vil formentlig bidrage til, at eleverne får større mulighed for at nå de enkelte læringsmål, idet der er flere ressourcer til rådighed i form af voksenroller. Samtidig vil det også resultere i kortere skoledage for eleverne i og med at UU-faget fjernes fra skemaet.

Forslaget lægger op til, at skolelederen på den enkelte skole får frie hænder til at sammenstøbe skoledagen uden først at søge dispensation.

I Skole og Forældre København kan vi se gode muligheder i at konvertere den understøttende undervisning til en tovoksen-ordning, såfremt den understøttende undervisning ikke bliver løftet optimalt. Dagene i folkeskolen er lange, men vi bliver også nødt til at se det an. Og hvis den understøttende undervisning er til gavn for elevernes trivsel og læring, ser vi ingen grund til at skære ned på denne.

Dog opfordrer Skole og Forældre København kraftigt de københavnske skolebestyrelserne på til at gøre sig opmærksomme på de muligheder, der forefindes. For ifølge styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Københavns kommune fremgår det, at

”Skolebestyrelsen kan vælge også at fastsætte principper for:

·     Dispensationsmulighed ift. at nedskalere tiden til understøttende undervisning og samtidig øge tiden til undervisningstimer i fagene med yderligere personale i klassen”


Derfor opfordrer Skole og Forældre København til en god dialog mellem skoleleder og skolebestyrelser for at sikre, at den helt rigtige beslutning bliver taget for den enkelte skole. 

Senest opdateret den

18. marts 2016

af

ik

Læs også

08.11.17
Valgmøde om FNs verdensmål og Danmarkskanonens betydning for Folkeskolen i København
Kom og hør politikernes mening og diskuter med dem om, hvilken betydning FNs 17 verdensmål og Danmarkskanonen bør have for Folkeskolen i København.
07.08.17
Skal du med på efterårskursus?
Skole og Forældre København inviterer alle skolebestyrelsesmedlemmer i Københavns Kommune til efterårskursus d. 3.-4. november 2017 på Hotel Bella...