Inklusion

Inklusion

Her kan du læse om Skole og Forældre Københavns holdning til inklusion

Skole og Forældre København støtter inklusionstankegangen i den danske folkeskole. At alle skal føle sig som en del af fællesskabet og lære at respektere den mangfoldighed de møder i skolen og udenfor. 

For at et barn er inkluderet skal det gælde både fagligt, socialt og fysisk.

Vi mener, at inklusion er et fælles projekt mellem forældre, skole og ressourcecentrene og skal italesættes som et emne for alle i klassen, og ikke som et tema for enkelte elever. Ellers er der en risiko for at inklusion bliver til eksklusion. 

Folkeskolen skal som en naturlig del af sit virke, indtænke og sikre inkluderende læringsmiljøer og læringsfællesskaber, der kan rumme og udvikle børn med forskelligt potentiale og væremåder…

Vi støtter derfor, at langt de fleste børn kan og skal rummes i den danske folkeskole. Lærerne skal have den fornødne uddannelse til ikke bare klasseledelse men også til at sikre, at alle børn inkluderes i klassen og skolen. Børn der kræver en pædagogisk og faglig indsats, der overstiger det, som folkeskolen kan tilbyde, bør ikke uden videre placeres i folkeskolen.
De børn skal have det tilbud, der kan støtte deres udvikling og gerne få dem tilbage til eller over til folkeskolen, når de er klar til det. 

Inklusion handler om at imødekomme alle i klasserummet - de sprogsvage, de fagligt dygtige, de stille og de støjende; at skabe mangfoldighed.

Senest opdateret den

16. november 2015

af

ik

Læs også

14.11.16
Princip for elevers erhvervspraktik i udskolingen
Skole og Forældre København har udarbejdet et eksempel på et princip om erhvervspraktik i udskolingen, som I kan bruge til inspiration.
28.11.11
Bestyrelsen
Her kan du finde kontaktoplysninger på de enkelte bestyrelsesmedlemmer