Heidi Spring på forårskurset 2017

Heidi Spring på forårskurset 2017

Heidi Spring var oplægsholder på Skole og Forældre Københavns forårskursus 2017, og hun gjorde os meget klogere på, hvordan mobning skal gribes an i folkeskolen.

"Mobbepositionerne er foranderlige, og vi kan derfor ikke udpege en skyldig" 

Sådan lød en af hovedpointerne fra Heidi Spring på Skole og Forældre Københavns forårskursus. I stedet skal vi blive bedre til at lægge vægt på fællesskabet, hvor ingen børn ekskluderes. Det er nemlig vigtigt, at alle elever har adgang til succes. 

Deltagerne på kurset drøftede også mulige tiltag i skolebestyrelsesarbejdet, og kom blandt andet frem til:

  • Fokus på de positive oplevelser
  • Praksis skal arbejdes ind i forældrefællesskabet
  • Forældrenes opbakning til trivsel - trivselsambassadører på tværs af årgange samt trivselsoplæg for 'nye' forældre
  • En udvidelse af kontaktforældremøderne, hvor trivslen drøftes
  • Fokus på de sociale mediers påvirkning af fællesskabet
  • Bevarelse af inklusionspædagogerne
  • Principper og procedure på skolerne, der italesætter 'vi'-forståelsen
  • Blive bedre til at finde et sprog, hvorpå man kan drøfte mobningen uden at pege fingre af nogen. 

Skole og Forældre København opfordrer skolebestyrelserne til at drøfte mobningen og finde frem til, hvordan den kan bekæmpes og ikke mindst forebygges. 

Her kan I læse hendes oplæg fra forårskurset

 

 

 

 

Senest opdateret den

3. juli 2018

af

ik

Læs også

16.11.17
Jura ved BYOD og når skoler udlåner computere
Her er svar på de fleste spørgsmål og henvisninger til kilder
25.05.18
Sæt kryds i kalenderen!
Skole og Forældre København holder efterårskursus den 26-27 oktober på Hotel Bella Sky!