Folkeskolereformen

Folkeskolereformen

Her kan du læse Skole og Forældre Københavns holdning til folkeskolereformen

Skole & Forældre København er overordnet positiv over for skolereformen. Vi er glade for de muligheder overgangen til læringsmål giver, og vi ser positivt på den fleksible skoledag.

Derudover sætter vi også stor pris på det øgede fokus omkring forældreinvolveringen, som reformen sætter.

Skole & Forældre København ser mange muligheder i den åbne skole og glæder sig over, at folkeskolen fremover åbner sig mod lokalsamfundet.

Vi finder at den understøttende undervisning giver gode muligheder for nytænkning og ser positivt på den øgede bevægelse, der også er skrevet ind i reformen.

Ydermere tror vi, at samarbejdet mellem FSR-pædagoger og lærere er gavnligt for børn, forældre og skolen. Vi synes det er en god idé at få pædagogfagligheden ind i skolen, men det kræver at pædagogerne bliver en ligeværdig del af teamene på skolen. Dette er vanskeligt når der ikke er tilstrækkelige ressourcer til, at pædagogerne kan udfolde deres faglighed, men at de i stedet fungerer som ene reservelærere.

Skole & Forældre København er skeptiske over for den lange skoledag og er bekymrede for, at undervisningsformen ikke bredes ud efter intentionerne i reformen, men blot bliver en lang og stillesiddende hverdag for eleverne.

Skole & Forældre København mener ikke, at vi er i mål endnu. Vi mener, at der fortsat skal arbejdes på den understøttende undervisning, bevægelse og lektiecafeerne på den enkelte skole.

Ligeledes fungerer ligeværdigheden mellem FSR-pædagoger og lærere/skole mange steder ikke optimalt.

For at opnå målene hjælper Skole og Forældre København skolebestyrelserne med at få indsigt i de forskellige elementer i reformen, så de kan udforme brugbare principper. 

Senest opdateret den

16. november 2015

af

ik

Læs også

20.10.16
Indkaldelse til generalforsamling 2016
Hermed følger indkaldelsen til Skole og Forældre Københavns generalforsamling 2016
21.04.16
Tilmelding til Skole og Forældre Københavns forårskursus
Skole og Forældre København inviterer alle skolebestyrelsesmedlemmer i København til forårskursus omhandlende Understøttende Undervisning