Er I klar til inklusion?

Er I klar til inklusion?

[BESTYRELSENS BLOG] Det store mantra i folkeskoledebatten for tiden er, at flere børn skal inkluderes i den ”normale” folkeskole og således ikke gå i specialskoler.

Skole og Forældre København synes det er en god idé at inkludere børn. Jo flere børn, der kan få glæde af den lokale folkeskole jo bedre. Det lokale gør, at børn og forældre møder hinanden i skolen, i Brugsen, til fritidsaktiviteter og gør det lettere at lave legeaftaler. God inklusion styrker fællesskabet og mangfoldigheden.

Men inklusion skal være reel inklusion, hvor barnet virkelig inkluderes. Barnets tarv må være det vigtigste. En spareøvelse er det dårligste udgangspunkt. Udgangspunktet skal være, at inklusion er det bedste for barnet. At der så - måske - kan scores en økonomisk gevinst på længere sigt, er jo kun en fordel.

Herning kommune har lavet en nogle beregninger, der viser, at hvis man investerer massivt i efteruddannelse, kompetencecentre og andre tiltag, vil investeringen faktisk tjene sig hjem efter nogle år, hvis man ser bredt på fremtidige reducerede omkostninger.
Det er befriende, at man ikke kun ser kortsigtet inden for den nuværende valgperiode. Tænk hvis man overførte det til andre områder: Investering i børn og unge vil tjene sig hjem på færre socialudgifter efter nogle år.

Københavns kommune har vedtaget en reform, der skal gøre det muligt at øge inklusionen. Der er mange positive ting, såsom at placere psykologer ude på den enkelte folkeskole, samle alle støtte-resourcerne på skolen for en koordineret indsats, ansætte en ekstra medarbejder på hver skole til at gå ind at støtte i de klasser, hvor det er nødvendigt.

Økonomi er vigtig for at den nye inklusionsreform skal blive en succes. Den enkelte skole skal have tilstrækkeligt med ressourcer til at kunne håndtere de børn, som nu skal inkluderes. Den besparelse, som man får ved at undgå, at barnet kommer i et specialtibud, skal komme skolen til gode, så der kan laves bedre og mere enkeltintegration, som er den ømme tå i dag, så lærerne kan komme på efteruddannelse i den relevante diagnose og kan få hjælp og supervision fra kompentencecentre m.v. Det er nødvendigt med masser af information, så også forældrene til de øvrige børn føler sig trygge ved at skolen kan håndtere alle børnene, så alle kan få en god og udbytterig skolegang.

Én ting er sikker: Flere børn skal inkluderes på hver enkelt folkeskole. Derfor skal I som skolebestyrelse være klædt på til det. Skole og Forældre København vil løbende informere og holde kurser for skolebestyrelserne.
Tag med på vores efterårskurser. Se tidspunkterne i kalenderen.

Hvis du vil vide mere om inklusion, så læs Københavns Kommunes guide til inklusion.

Venlig hilsen

Jens Thorsen, formand, Skole og Forældre København

Senest opdateret den

15. januar 2019

af

fzb

Læs også

14.09.17
Orienteringsmøde om Budget 18
I dag er der blevet afholdt orienteringsmøde om Københavns Kommunes Budget18 - Pia Allerslevs sidste budget som Børne og Ungdomsborgmester.
16.11.15
Inklusion
Her kan du læse om Skole og Forældre Københavns holdning til inklusion