Dannelse og elevers alsidige udvikling

Dannelse og elevers alsidige udvikling

I Skole og Forældre København ønsker vi, at folkeskolen i højere grad understøtter den enkelte elevs alsidige udvikling.

I Skole og Forældre København mener vi, at nedenstående liste vil være en god rettesnor for skoler, at huske på når årsplaner skal lægges, når arrangementer planlægges og når der i det hele taget kommunikeres til elever og forældre om, hvad vi gerne vil opnå i skolen. En del af elementerne passer også med det, der kaldes ”21st century skills”:

  • Kreativitet, opfindsomhed, problemløsning, vedholdenhed og andre egenskaber der skal til for at være innovative, se nye muligheder, gå andre veje og bryde med vanen.
  • Kommunikation, samarbejde, netværksdannelse og evne til at tænke på tværs af faglighed.
  • Indlevelsesevne, empati, tilgivelse, tolerance, evne til at være en del af et fællesskab og andre sociale evner der er afgørende for sammenhængskraften i både det lokale miljø og hele samfundet.
  • Forståelse af samfundsforhold, demokratisk og kritisk tænkning, at kunne tage selvstændig stilling – evner som vi har brug for, at alle borgere besidder i et moderne demokrati.

Alle disse elementer bidrager til, at børnene bliver hele mennesker og bidrager til deres dannelse, samtidig med at det er egenskaber, der er højt skattet på arbejdsmarkedet. Vi ser ingen konflikt mellem disse elementer og fag-fagligheden. Vi mener, at folkeskolen på den måde kan give børnene et godt børneliv samtidig med, at den forbereder dem på voksenlivet

 

Download PDF-filen og læs hele artiklen om, hvad Skole og Forældre København mener om dannelse og elevers alsidige udvikling

 

Senest opdateret den

12. oktober 2017

af

ik

Læs også

16.11.18
Skole og Forældre København har fået ny formand
På Skole og forældre Københavns generalforsamling d. 27. oktober overtog Kirsten Birk Olsen formandsposten fra tidligere formand Jens Schjødt Thorsen...
30.06.15
Folkeskolereformen
Folkeskolereformen har nu stået på et år, og dens virke variere meget fra skole til skole.